Terug naar het overzicht

In Doesburg wordt er veel gedaan op het gebied van taal en dit wordt verder uitgebreid.
Hoe zo, een Taalcafé?
Een taalcafé is een ontmoetingsplek om in de Nederlandse taal te (leren) spreken: een extra mogelijkheid om te oefenen met de taal.

Het is een goede, laagdrempelige manier om als anderstalige met de Nederlandse taal bezig te zijn. Dit kan als aanvulling op een inburgeringstraject, na afloop van of tijdens de inzet van een Taalmaatje, of ‘gewoon’ voor iedere anderstalige die vaker Nederlands wil spreken. Met Taalcafé Doesburg willen we bereiken, dat anderstaligen kunnen zeggen wat ze willen zeggen!

Taalcafé Doesburg start op initiatief van Buurtacademie (Taalwerkplaats) en Bibliotheek West-Achterhoek. Bij het taalcafé wordt onder leiding van vrijwilligers in kleine groepjes in het Nederlands gesproken over allerlei onderwerpen. Dit doen we met behulp van bijvoorbeeld een foto, een plaatje, een thema of er wordt een taalspelletje of uitspraakoefening gedaan. In ontspannen sfeer komt het onderwerp van die week op verschillende manieren aan de orde.

Taalcafé Doesburg vindt wekelijks op vrijdag- en zaterdagochtend plaats van 10.00-11.30 uur. Wij zijn dan te vinden aan de leestafel in de bibliotheek, in multifunctioneel centrum Buurtacademie Doesburg, aan De Linie 4.

Datum
zaterdag 16 maart 2019
Tijd
10:00 tot 11:30
Locatie
Bibliotheek Doesburg
Taalcafé Doesburg